درجه بندی نمایندگان بیمه‌ آسیا

عملیات درجه‌ بندی نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه‌آسیا به صورت سالیانه انجام می ‌شود.

به گزارش روابط‌ عمومی بیمه آسیا، حسین حسینی، معاون بازاریابی و شبکه فروش بیمه‌ آسیا با اشاره به تبصره 2 ماده یک آیین نامه 75 شورایعالی بیمه و متمم آیین نامه مذکور 75/2 ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعطای مجوز انجام درجه بندی نمایندگان به شرکت های بیمه، گفت: با توجه به شاخص های پیش بینی شده، بهره گیری از اطلاعات مندرج در نرم افزارفنآوران اطلاعات و برنامه جامع، عملیات درجه بندی نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه‌ آسیا بر مبنای عملکرد سال 1395 به پایان رسید.
معاون بازاریابی و شبکه فروش بیمه آسیا در ادامه افزود: درجه بندی نمایندگان به صورت سالیانه و براساس عملکرد حرفه ای نمایندگان انجام خواهد شد.