بیمه نامه 1439 عتبات عالیات بیمه آسیا

بیمه آسیا ، بیمه نامه 1439 عتبات عالیات را در قالب 16 طرح ارائه می دهد.

 

به گزارش روابط عمومی وبنابراعلام مدیریت بیمه های عمر و حوادث بیمه آسیا، بیمه نامه 1439 عتبات عالیات بیمه آسیا ویژه ماه های محرم و صفر سال 1439 هجری قمری در قالب 16 طرح به صورت گروهی و انفرادی به زائرین عتبات عالیات ارائه می شود.
بنابراین گزارش، تنوع در سرمایه بیمه نامه، پوشش های بیمه ای و زمان بندی سفر از جمله ویژگی های  بیمه نامه 1439 عتبات عالیات بیمه آسیا ست.