اعلام برنامه كامل همايش بيمه و توسعه

برنامه كامل مراسم افتتاحيه بيست و سومين همايش ملي ونهمين همايش بين المللي بيمه و توسعه به همراه جدول برنامه هاي ارائه مقالات علمي و پانل هاي تخصصي اين همايش اعلام شد.
در اين برنامه فهرست سخنراني مقامات اقتصادي و سياسي كشور و زمان ارائه سخنراني علمي توسط مدعوين خارجي به همراه جدول ارائه مقالات كه به طور همزمان در 5 سالن برگزار مي شود، به شرحپیوستاعلام شده است.

گفتني است همايش ياد شده روز شنبه 13 آذر ماه در برج ميلاد تهران برگزار مي شود.