توصیه رئیس کل بیمه مرکزی در مورد بیمه های عمر به مردم

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه سهم بیمه عمر طی شش ماه گذشته از رشد برخوردار شده و از زیر 10 درصد به حدود 12-13 درصد رسیده است، گفت: برای توسعه صنعت بیمه، افزایش نفوذ بیمه و افزایش نقش بیمه ها در بازار مالی کشور راهی وجود ندارد مگر اینکه بیمه های عمر توسعه یابد.
 
 عبدالناصر همتی درباره پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران، اظهار کرد: در حال حاضر نفوذ بیمه در ایران نزدیک به عدد 2 است و این در حالی است که نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته دنیا حدود 7 تا 8 درصد است و در برخی کشورها به بیش از 10 درصد هم می رسد.
وی ادامه داد: در کشورهایی مانند ژاپن که نفوذ بیمه حدود 10 درصد است، فقط حدود دو درصد سهم بیمه های غیر عمر است بنابراین هر چه تلاش کنیم تا در بیمه های غیر عمر توسعه داشته باشیم حداکثر ضریب نفوذ بیمه به 8 درصد می رسد بنابراین باید به دنبال توسعه بیمه های عمر باشیم.

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه سهم بیمه عمر در پورتفوی صنعت بیمه حدود 12 درصد است، تصریح کرد: سهم بیمه عمر از نفوذ بیمه 0.2 درصد است بنابراین هیچ راهی برای توسعه صنعت بیمه، افزایش نفوذ بیمه و افزایش نقش بیمه ها در بازار مالی کشور وجود ندارد مگر اینکه بیمه های عمر توسعه یابد.
همتی در ادامه تاکید کرد: یکی از دلایلی که بیمه عمر در کشور ما آنطور که باید رشد نکرده این است که بر خلاف سایر کشورها، بیمه ها در ایران به صورت مختلط فعالیت می کنند و بیمه ها تمرکزی کمتری بر روی بیمه عمر می کنند.

وی با تاکید بر اینکه به این نتیجه رسیده ایم که مانند سایر کشورهای دنیا باید بیمه های عمر را از بیمه های عمر جدا کنیم، خاطرنشان کرد: از این به بعد هر گونه مجوزی که برای فعالیت شرکت های بیمه صادر شود مجزا خواهد بود و به زودی پروانه اولین شرکت بیمه عمر صادر می شود.

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه آمادگی داریم به افرادی که سرمایه اولیه و شرایط لازم برای فعالیت در حوزه بیمه عمر را داشته باشند مجوز بدهیم، درباره نقش بی اعتمادی مردم به بیمه های عمر و در نتیجه مورد استقبال قرار نگرفتن این نوع بیمه، تاکید کرد:یکی از دلایلی که بیمه عمر طی سال های گذشته مورد توجه مردم قرار نگرفته بالا بودن نرخ تورم بوده است و مردم بیشتر تمایل داشتند که روی دارایی های غیر منقول سرمایه گذاری کنند.

همتی تاکید کرد: اکنون اعلام کردیم که نرخ فنی بیمه 16 درصد است ولی این الزام نیست بیمه ها می توانند سرمایه گذاری های مناسب انجام بدهند تا بازدهی بیشتری داشته باشند .
وی اظهار کرد: معتقدم که اگر تعدادی شرکت بیمه عمر مستقل تاسیس شود مردم به تدریج به بیمه های عمر اعتماد می کنند و با ادامه این روند طی یک الی دو سال آینده تحول مهمی در بیمه اتفاق می افتد.
رییس کل بیمه مرکزی در پایان به مردم توصیه کرد که حتما بیمه عمر خریداری کنند زیرا بیمه عمر امنیت بالایی برای افراد، خانواده و فرزندان ایجاد می کند.