شهرداري ها و شوراهاي شهر از وضع عوارض بر شركت هاي بيمه منع شدند

يمه مركزي اعلام كرد
شهرداري ها و شوراهاي شهر از وضع عوارض بر شركت هاي بيمه منع شدند
در پي وضع عوارض از سوي برخي شهرداري ها و شوراهاي شهر بر واحدهاي محلي شركت هاي بيمه
در پي وضع عوارض از سوي برخي شهرداري ها و شوراهاي شهر بر واحدهاي محلي شركت هاي بيمه بيمه مركزي طي نامه اي به وزير اقتصاد  با توجه به غيرقانوني بودن اين عمل، خواستار لغو اين عوارض شد كه با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي ايشان، دريافت اين عوارض متوقف مي شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، در پي نامه رئيس كل بيمه مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي اين مساله را از طريق معاون اول رئيس جمهور پيگيري كرد كه در نهايت دفتر ايشان با ارسال نامه اي به وزير كشور، دستور معاون اول مبني بر توقف اخذ عوارض محلي از بيمه ها و عدم تحميل عوارض غيرقانوني به شركت هاي بيمه را ابلاغ كرد.
در اين نامه به صراحت آمده است: "به تمامي فرمانداران ابلاغ شود كه مانع تصويب عوارض جديد در مغايرت با قوانين جاري كشور بشوند."
گفتني است پيش از اين نيز معاون رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار حذف عوارض غيرمتعارف بر صنعت بيمه شده بودند.