فرصت نقش‌آفرینی بیمه‌ها

با برداشته شدن تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران امید آن می‌رود که اقتصاد بر مدار رشد قرارگیرد و با آزادسازی منابع ارزی کشور و احیای ارتباط سیستم بانکی کشور با اقتصاد جهانی فضا برای اقتصاد مطلوب آماده ‌شود که انتظار می‌رود رشد اقتصادی شرایط را برای کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی فراهم کند.
چنانچه این دو پدیده یعنی کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد، زمان نقش آفرینی صنعت بیمه با دردست داشتن ابزارقوی تامین مالی یعنی بیمه‌های زندگی فرا می‌رسد. بدون تردید یکی از موانع استقبال مردم درخرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، نرخ تورم دو رقمی و سودهای بالای متناسب با آن است که درمقام مقایسه، خرید بیمه عمر با سرمایه‌گذاری در بانک و بورس البته بدون توجه به مزایای خاص بیمه‌های زندگی، کفه ترازو به نفع بانک و بورس سنگین‌تر است. رشد منفی تورم تقاضای خرید بیمه‌های زندگی را افزایش می‌دهد. البته طبق آیین نامه سرمایه‌گذاری بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری مصوب شورای عالی بیمه، بخش قابل توجهی از منابع و ذخایر این بیمه باید در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود که کاهش نرخ سود بانکی منجر به کاهش عایدی بیمه گران از محل سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود. بنابراین با این پیش فرض آیین‌نامه سرمایه‌گذاری نیز نیازمند بررسی مجدد است و تدوین یک آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری بیمه‌های زندگی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد. با یک برنامه‌ریزی درست و معرفی کامل بیمه‌های زندگی نقدینگی خرد نزد مردم جمع شده و به بخش واقعی اقتصاد تزریق می‌شود.البته برای تحقق این برنامه جای «نهاد تامین مالی» که بتواند بین بیمه، بانک و بورس هماهنگی ایجاد کند، خالی است. اینک بهترین فرصت برای تشکیل این نهاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی است تا با معرفی بیمه‌های زندگی به‌عنوان ابزار تامین مالی در اقتصاد کشورسرمایه‌های خرد را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند. نتیجه این تصمیم برای صنعت بیمه نیز توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی به موازات هم و رشد شاخص ضریب نفوذ بیمه است.  
ابراهیم کاردگر
مدیر عامل بیمه آسیا